Mentalitet BPH

Information om kommande Beteende och Personlighetsbeskrivning hund. 

Informationsfilm gällande BPH.