Mentalitet

Mentalitet 

BPH och FB-R

LRKÖ inbjuder till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)


Lördagen den 27 April 2024  FULLT nya datum på gång

Röskär, Vaxholm.


Beskrivare: Gunilla Lefwerth


FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som stambokförs på SKK Hunddata/Avelsdata.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. Som retrieverägare kan du få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din
hund behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.
Ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb t ex Labradorklubben. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din
hund ska vara lydig, men måste om så behövs kunna kallas in. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hela tiden hjälp och instruktioner av en testledare om
hur du ska gå till väga vid varje moment. Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar är arrangör för beskrivningar.

Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida.


Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.
Vi vill gärna se många Labradorer, men i mån av plats är övriga retrieverägare varmt välkomna att anmäla!


Anmälan sker via mejl till mentalitet@lrko.se / eva.lagerqvist@gmail.com
Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, chipnummer, ras, kön,
födelsedatum, uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress samt
medlemsnummer i Labradorklubben eller SSRK.


Frågor/ Eva 070-7201746 eller Gunilla 070-687 76 49
Avgift 450:- sätts in på LRK/Ö:s pg 51 04 62-5 ange namn, FB-R och datum
för aktiviteten i betalningen.


Anmälan och betalning senast 20/4


PM , katalog,vägbeskrivning och info mailas ut till de som anmält sig och fått plats.