Utställning

Vår utställningsverksamhet

Labradorklubben östra håller två inofficiella utställningar per år; en utställning på vårvintern och en på hösten.


Den 16 februari 2020 är det vårställning (inofficiell) i Ridhuset i Tungelsta. Domare Åsa Iletorp, Ingmo's kennel. Varmt välkomna!


Datum för 2019 års utställningar var den 17 februari i Tungelsta samt den 21 september på Skokloster under årets stora Labbefest.

Klubbens Plusgiro: 51 04 62-5