FB-R

Nu har du chansen att anmäla dig till FB-R funktionär.

Nyfiken? Kontakta Ingegerd Wikström, sekr@lrko.se,

tel 070 770 25 35 så snart som möjligt.

Utbildningen äger rum 29 februari - 1 mars i Runhällen