Styrelsen

Labrador Retrieverklubben Region Östras Styrelse 2019

Dokument för resor och utlägg:

 

Reseräkning

 

Redovisning egna utlägg

 

 
Revisorer


Dan Ericsson

070-556 39 20


Håkan Dahlin

076-047 61 70


Revisorsuppleanter


Annelie Odén


Emma Brantsjö


 


Valberedning

   

Marilois Malmgård

Sammankallande

‭076-211 64 66‬

valb@lrko.se


Maria Matt


Susanne Rehlin

Göran Assarsson

Ordförande

072-341 34 31

ordf@lrko.seUlla Algren

Kassör

070-734 47 08

kassor@lrko.seJennie

Jennie Winberg

Utbildningsansvarig

070-787 60 58

utb@lrko.seKey Dolk

Suppleant

nformationsansvarig

070-266 22 42

info@lrko.se

Anders Lignell

Bitr. jaktansvarig

070-549 26 90

suppl@lrko.se

Ingegerd Wikström

V. ordf och Sekreterare

070-770 25 35

sekr@lrko.se

vordf@lrko.se

Kenneth Åkerblom

Jaktansvarig

070-838 26 35

jaktansv@lrko.se

Gun Andersson

Utställningsansvarig

070-716 40 46

utst@lrko.se