Foton

Vårutställningen 2016-02-21

B-prov Almnäs 2015-07-25 del 1


B-prov Almnäs 2015-07-25 del 2

Wenngarn 2015-09-19

B-prov Veda 2016-04-16 del 1

Foton tagna av Per Wikström

C-prov Ellboda 1:a maj 2016 del 1

Foton tagna av Per Wikström

Inoff B-prov Gullunge del 2

Inoff B-prov Gullunge del 5

WT Ledinge 2016-07-16

Foto: Johanna Anderkrans

Del 1